De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, raken ook de sport. De gemeente doet haar best om de Voorschotense sportverenigingen zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. De maatregelen veranderen regelmatig. We vragen u dan ook om deze pagina goed in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken.

Meer informatie over het coronavirus en sport vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen over wedstrijden, toernooien en toeschouwers

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Wie bepaalt wat topsporters zijn?

In overleg met NOC*NSF en de KNVB is een uitzondering gemaakt voor alle topsporters met een status, topsportcompetities en voetballers uit de Eredivisie en eerste divisie. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en ongeveer 5000 topsporters uit overige sporten.

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten. Wedstrijden in topsportcompetities zijn per 17 december hervat.

Welke topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen?

Het betreft, zowel voor mannen als voor vrouwen, de volgende sporten: hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten. Zij houden onderling 1,5 meter afstand.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 2 personen ook voor kinderen?

Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccomodaties buiten sporten. Maar er worden geen wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld. Gezamenlijk sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. En jongvolwassenen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Waarom wordt de leeftijdsgrens tot 27 jaar aangehouden als het gaat over sporten in teamverband?

Het kabinet wil met deze maatregel jongvolwassenen meer ruimte geven om sociaal en fysiek actief te zijn, met het oog op hun mentale en lichamelijke welzijn.

Bij de landelijke aanpak van jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid hanteert de Rijksoverheid de leeftijdscategorie 16-27 jaar. Ook wordt bij de uitvoering van de Participatiewet onderscheid gemaakt tussen jongvolwassenen tot 27 jaar en volwassenen vanaf 27 jaar. Daarom is gekozen voor de leeftijdsgrens tot 27 jaar.

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen gewoon trainen op sportaccomodaties. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente. (exclusief trainer)

Wat wordt er bedoeld met ‘op initiatief, of in opdracht van’ de gemeente?

Een sportaanbieder kan aan de gemeente goedkeuring vragen om op een bepaalde locatie een activiteit te organiseren.

Mogen journalisten en technici voor beeldregistratie aanwezig zijn bij wedstrijden?

Ja. Journalisten en technici voor beeldregistratie mogen aanwezig zijn. Zij moeten wel voldoen aan de maximale samenkomst- en gezelschapsgroottes en overige maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Ik heb mij ingeschreven om aan een sportevenement deel te nemen. Kan ik mijn geld terugkrijgen als dat niet door kan gaan?

Neem contact op met de organisator. Vaak staat hierover iets in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden mag niet staan dat u helemaal geen recht op geld terug zou hebben.

Mogen kinderen die geen lid zijn van een club ook op de sportaccommodaties sporten?

Ja, kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om mee te doen. Ook als ze geen lid zijn van een vereniging. NOC*NSF en de sportbonden geven aan hoe kinderen veilig op sportaccommodaties kunnen sporten. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Ik heb een kaartje voor een sportwedstrijd. Kan ik mijn geld terugkrijgen als die niet door kan gaan?

Als u een kaartje heeft voor een sportwedstrijd, kunt u uw geld terugvragen. Organisatoren kunnen u een voucher of tegoedbon aanbieden. Hiermee kunt u later een wedstrijd bezoeken. Hiermee proberen organisatoren uit grote financiële problemen te komen.

Veelgestelde vragen over sportkantines

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Veelgestelde vragen over binnen en buiten sporten

Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten (in groepslessen)? 

Sporten is alleen buiten toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden:

 • Sporten binnen is niet toegestaan.
 • Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur). Als er meerdere groepen aan het sporten zijn, moet er ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden tussen deze groepen. Deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling.

Groepslessen zijn niet toegestaan:

 • Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. Een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om per tweetal een aparte instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het tweetal.

Op initiatief, of in goedkeuring van de gemeente is sporten op andere locaties dan sportaccommodaties buiten mogelijk. Voor volwassenen vanaf 27 jaar is er een maximum van vier personen.

Is het de bedoeling dat sportaccommodaties hun terrein ook openstellen voor mensen die geen lid zijn van de club?

Het kabinet heeft opgeroepen om ook mensen te ontvangen die geen lid zijn. Het verschilt per sportaanbieder of dit ook mogelijk is. Meld u bij de sportaanbieder om te zien welke mogelijkheden er voor u zijn. NOC*NSF en de sportbonden laten via hun websites weten  hoe het sporten op een veilige manier kan. Bekijk het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd op de website van NOC*NSF.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie of lesgeld terugvragen van mijn vereniging of fitnessclub of andere sportaanbieder?

Dat ligt aan de afspraken die u met uw vereniging of club heeft. Informeer daarom bij uw sportaanbieder welke afspraken er zijn rondom de contributie of het abonnementsgeld.

Veelgestelde vragen over zwemmen

Zwembaden zijn uitsluitend geopend voor het geven van zwemlessen aan kinderen tot en met 12 jaar die zwemles volgen voor hun A,B of C diploma. 

 De volgende voorwaarden gelden:

 • reservering, triage en registratie;
 • verkouden kinderen en/of kinderen met andere griepklachten blijven thuis;
 • kleedkamers en toiletten zijn open voor de kinderen met zwemles;
 • ouders en begeleiders wachten buiten.

Daarnaast gelden de protocollen van de zwembranche.

Therapeutisch zwemmen, bijvoorbeeld om te revalideren, is toegestaan.

Kan ik de zwemlocatie voor natuurwater in mijn omgeving bezoeken?

Zwemlocaties in de natuur, zoals recreatieplassen en meertjes zijn geopend. Er zijn gemeenten die ook buitenzwembaden openstellen. U mag er gebruik van maken als u rekening houdt met de volgende spelregels:

 • Vermijd drukte.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook in het water. Geef elkaar de ruimte.
 • Betaal contactloos, dus niet met contant geld.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, ook als het maar lichte klachten zijn.
 • Volg de aanwijzingen op van personeel en toezichthouders.

Informatie voor lokale (financiële) regelingen

Als de financiële situatie van uw vereniging te nijpend wordt, kunt u contact opnemen met Team Sport via sport@voorschoten.nl of bel met 14 071. De sportadviseur bekijkt samen met u welk maatwerk voor uw situatie kan worden geleverd.

Informatie over landelijke (financiële) regelingen

Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Kijk op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Steunpakket sportsector
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor de sportsector. Dat geld is vooral bedoeld om huur kwijt te schelden. Voor veel clubs is de huur namelijk de grootste kostenpost. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen voor sportverenigingen die niet huren, maar een eigen accommodatie hebben.

Voor sportverenigingen met een eigen accommodatie is de regeling verder uitgewerkt. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kortlopend krediet
Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen, zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet.

Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur, maar gaat over het aanvragen van kortlopend krediet.

Banken
Diverse banken bieden sportverenigingen de mogelijkheid om aflossing op zakelijke kredieten voor een periode van zes maanden op te schorten. Neem hiervoor contact op met uw eigen bank.

NOC*NSF
Sportkoepel NOC*NSF helpt sportbonden en sportverenigingen die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen. De sportkoepel heeft 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het zogenoemde Coronanoodfonds Sport. Het fonds is vooral bedoeld voor de breedtesport. Met vragen over de precieze inzet hiervan kunt u terecht op de website van het NOC*NSF.