Volgens het regeerakkoord moet van 2017 de CO2-uitstoot al in 2030 met bijna de
helft zijn teruggebracht vergeleken met 1990. Dit betekent dat bedrijven moeten gaan nadenken en zich gaan voorbereiden op de omslag naar duurzame energie.

Wetchecker energiebesparing

Veel bedrijven zijn verplicht energie te besparen en hebben een informatieplicht. Geldt deze wet voor u? Check het in 1 minuut via de Wetchecker energiebesparing.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. De Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt. Meer informatie over de Prestatieladder

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@voorschoten.nl.