Contact met de gemeente over coronaproblemen?

Vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar coronavragen@voorschoten.nl

Gemeente komt ondernemers tegemoet vanwege coronamaatregelen

De horecaondernemers hebben het zwaar met de beperkingen van de coronamaatregelen. Zij hebben daarom het afgelopen jaar ter compensatie de gelegenheid gehad een terras te creëren of het terras uit te breiden. Deze ondernemers mogen dit coronaterras of de terrasuitbreiding blijven gebruiken tot 1 november 2022. In 2021 is er geen huur in rekening gebracht voor de terrassen, dit beleid wordt ook in 2022 gehanteerd, ook hoeven horecaondernemers hiervoor geen vergunning aan te vragen. 

Pakket maatregelen

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Bekijk een overzicht van de financiële regelingen(externe link) op de website van de Rijksoverheid.

Coronabudget

Het college heeft een coronabudget beschikbaar gesteld van totaal €25.000,- voor innovatieve en startende ondernemers en voor ondernemers die een gezamenlijk initiatief organiseren. Dit budget is beschikbaar voor alle ondernemers in Voorschoten.

Bijstandverlening zelfstandigen

Met ingang van 1 oktober 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) als onderdeel van het coronasteunpakket afgerond. Het is dus niet meer mogelijk gebruik te maken van de TONK regeling.

Ondersteuning

Vanaf 1 oktober kan de gemeente huishoudens in financiële nood ondersteunen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het kabinet heeft besloten het Bbz tijdelijk (gedurende het vierde kwartaal van 2021) te vereenvoudigen op drie punten:

  • Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets.
  • Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. twee maanden).
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als voorlopige lening).

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.

Aanvragen

Gemeente Leidschendam-Voorburg voert de Bbz ook uit voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Vanaf 1 oktober is de Bbz voor inwoners van de drie gemeenten aan te vragen via de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bijstandverlening zelfstandigen aanvragen(externe link)