De coronacrisis heeft grote economische en maatschappelijke gevolgen. Verschillende instellingen in Voorschoten proberen inwoners zoveel mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd. Hieronder vindt u meer informatie over de initiatieven in Voorschoten. Heeft u een eigen initiatief, stuur dan een e-mail naar redactie@wodv.nl

Hulp en steun bij quarantaine

Kan niemand in uw buurt u helpen met bijvoorbeeld de boodschappen of het ophalen van de kinderen van school? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Voorschoten. Ook het Rode Kruis heeft een landelijke hulplijn (070-4455 888) die met u kan kijken naar hulp in de buurt. In de brochure Hulp en steun bij thuisquarantaine vindt u meer informatie en andere telefoonnummers.

Aandacht voor elkaar

Het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en het contact met familie en vrienden. En we moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig. Daarom start er 6 oktober een periode van aandacht voor elkaar. Waarin we luisteren naar elkaars verdriet, teleurstelling en onzekerheid en elkaar op een veilige manier ontmoeten via activiteiten door het hele land. Kijk voor meer informatie op www.aandachtvoorelkaar.nl.

Meedoen in Voorschoten

Op deze website vindt u een overzicht  van het (online) aanbod van activiteiten binnen het sociaal domein van gemeente Voorschoten. Kijk voor alle informatie op www.meedoeninvoorschoten.nl

Tips als u zich somber of gespannen voelt

Bent u somber of gespannen door het coronavirus? Praat er samen over met mensen in uw omgeving. Of bel één van de hulplijnen om te praten over uw angstige gevoelens. U kunt ook terecht bij het Steunpunt Coronazorgen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid

Coronahulp VoorschotenVoorElkaar

Op de website VrijwilligVoorschoten vindt u een overzicht met hulpaanbod en hulpvragen uit Voorschoten. Heeft u hulp nodig of wilt u juist uw hulp aanbieden? Bekijk dan de website. 

Thuis uit eten in Voorschoten

Alle café’s, lunchrooms en restaurants hebben hun deuren moeten sluiten in verband met het coronavirus. Veel Voorschotense horecabedrijven zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben een afhaal- en/of brengservice geopend.

Bekijk het overzicht. 

Rode Kruis

 • De Rode Kruis Hulplijn biedt u een luisterend oor, advies of extra hulp bijvoorbeeld omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit. Meer informatie is te vinden op de website van deRode Kruis Hulplijn
 • Ready2Help is een netwerk van burgerhulpverleners van het Rode Kruis. In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Wilt u ook helpen? Meer informatie is te vinden op de website van Ready2help.
 • Rode Kruis zamelt beschermingsmiddelen coronavirus in. Maskers, handschoenen, brillen. Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Het Rode Kruis start daarom een centrale inzamelactie. Particulieren of ondernemers die deze materialen willen inleveren, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis draagt alle ingezamelde materialen na controle en sortering over aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en GGD GHOR Nederland. Zij zorgen dat de middelen bij de zorginstellingen komen waar ze het hardst nodig zijn.
  Bekijk het hele bericht op de website van het Rode Kruis
 • Het Rode Kruis is gestart met een WhatsApp-Hulplijn voor anderstaligen, speciaal voor mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn en daardoor nauwelijks iets meekrijgen van de maatregelen rond het coronavirus. Zij vormen een risico voor zichzelf en voor anderen. De WhatsApp-Hulplijn is bereikbaar in (vooralsnog) het Turks via 06-48158053 en in het MarokkaansArabisch & Tamazight (Berbers) via 06-48158055.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Wie nu aan de slag wil om hulp te geven in de coronacrisis kan niet te lang wachten op een financiële bijdrage. Daarom heeft Fonds 1818 manieren in het leven geroepen om u zo snel mogelijk te helpen. Zowel stichtingen en verenigingen als groepjes bewoners in onze regio kunnen via een snelle procedure een aanvraag indienen voor coronahulp-projecten.

Er zijn twee opties:

 • Coronahulp door stichtingen en verenigingen
 • Coronahulp door groepjes bewoners

Kijk voor meer informatie op de website van Fonds 1818.

Dorpskerk Voorschoten

Is er niemand die voor u boodschappen kan doen? Vindt u het fijn om gebeld te worden door mensen die even een praatje met u maken en vragen hoe het met u gaat? Wilt u praten over uw zorgen, twijfels, geloofsvragen? U kunt contact opnemen met één van onze diakenen!

Kunt u helpen? Wilt u boodschappen doen of medicijnen ophalen? Wilt u mensen met enige regelmaat opbellen om te vragen hoe het met hen is?
Meld u aan! Bel naar Babs van der Schoot: 06 5747 8025 (contactpersoon)

Kijk ook op www.dorpskerkvoorschoten.nl

Landelijk platform voor coronahulp

Een centraal overzicht van vraag en aanbod op zowel landelijk als buurtniveau is het nationaal platform voor coronahulp

Extra handen voor de zorg

Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om extra medewerkers kunnen hier terecht.

'Wees loyaal, shop lokaal!'

Met de campagne ‘Wees loyaal, shop lokaal! wordt de lokale ondernemers, winkeliers en marktkooplieden een hart onder de riem gestoken, door deze noodkreet om vooral lokaal te shoppen bij iedereen onder de aandacht te brengen.
Kijk voor meer informatie op www.weesloyaalshoplokaal.nl.

Steuntje in de rug

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Richtlijnen voor plaatsing

 • Geef duidelijk aan om wat voor soort activiteit of hulp het gaat en voor wie deze is;
 • Beperk de tekst tot maximaal 200 woorden. Vermeld ook een contactpersoon die wij op de site mogen vermelden. Of verwijs naar een website waar de activiteit al op staat;
 • De hulp of de actie moet in Voorschoten zijn;
 • De actie of hulp mag geen winstoogmerk hebben;
 • Wijzigt uw aangeleverde activiteit? Geef dit dan op tijd door aan de gemeente via redactie@wodv.nl.
 • De gemeente Voorschoten mag redactionele wijzigingen doorvoeren.

Disclaimer

Gemeente Voorschoten doet haar best om de informatie zo actueel te mogelijk te houden. Het kan zijn dat sommige informatie of links niet kloppen. Wendt u zich dan tot de organisator van de activiteit. Neem bij het organiseren van hulpinitiatieven altijd de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht. Deze pagina blijft online zolang er maatregelen zijn in de aanpak van het coronavirus.