Gemeente Voorschoten is benieuwd naar de mening van inwoners en ondernemers over de verkeerssituatie in het centrum. Daarom organiseert zij een flitspeiling over dit onderwerp.

Verkeersonderzoek

In 2018 en 2019 zijn door het college van burgemeester en wethouders (B&W) diverse verkeersbesluiten genomen. Deze zijn nog niet allemaal ingevoerd in verband met (nog) lopende bezwaarprocedures. Daarop heeft het college van B&W aan de gemeenteraad toegezegd om de verkeersbesluiten in het centrum te onderzoeken. Daarbij worden alle verkeerskundige vraagstukken onderzocht, die in het centrum spelen. Hierin wordt ook gekeken naar de verkeersintensiteiten, de parkeerdruk, welke functies er in het centrum zijn en welke doelen er bereikt moeten worden met de verkeersmaatregelen. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Zo zijn er recent tellingen gehouden naar het aantal voetgangers en fietsers. Ook vinden gesprekken plaatsen met de centrumondernemers, de politie, de Fietsersbond en de Ouderenbond. Een ander onderdeel van het onderzoek is deze flitspeiling. De uitkomsten van al deze onderdelen worden meegenomen in het verkeersonderzoek. 

Uitkomsten flitspeiling op website gemeente

Het invullen van de flitspeiling kost een paar minuten en is anoniem. Per huishouden kunnen meerdere personen de vragen beantwoorden. De vragen kunnen worden beantwoord tot 25 november 2020. De uitkomsten publiceert de gemeente na afloop op deze pagina.