Het Energieakkoord

In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het Energieakkoord voor duurzame groei (het SER Energieakkoord) ondertekend. Doel van dit akkoord is om gezamenlijk te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel duurzame energie en een toename van de werkgelegenheid. De VNG heeft het ondersteuningsprogramma energie 2014-2016 ontwikkeld voor gemeenten dat in twee deelprogramma’s is onderverdeeld. Jaarlijks monitort de VNG de voortgang.

Deelprogramma gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren)

Dit onderdeel van de ondersteuningsstructuur heeft betrekking op energiebesparing en –opwekking in de gebouwde omgeving door de particuliere woningeigenaar. Voor de periode 2014 t/m 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken hiervoor landelijk € 15 miljoen ter beschikking gesteld. De regio Holland Rijnland krijgt hiervan € 260.000,-. Dit wordt ingezet voor regionale ondersteuning in Holland Rijnland verband en voor kennis- en expertiseontwikkeling. Een regionale coördinator bij de Omgevingsdienst West-Holland is aanspreekpunt voor de VNG, de regio en partners in regionale allianties. Voor de eerste helft van 2017 is bij de VNG een overbruggingskrediet aangevraagd voor dit deelprogramma.

Deelprogramma bedrijven, huur en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie

De VNG ondersteunt gemeenten tevens bij het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer, de verduurzaming van de sociale huurvoorraad en van maatschappelijk vastgoed, openbare verlichting (doelstelling in het Energieakkoord is door renovatie en verduurzaming ten opzichte van 2013 een energiebesparing te leveren van 20% in 2020 en 50% in 2030), mobiliteit en transport en duurzame energieopwekking.

Energieloket: duurzaam bouwloket

Een groot deel van het subsidiegeld wordt besteed aan de ontwikkeling van het energieloket. Het energieloket is een interactief digitaal loket waarop vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Elke particuliere woningeigenaar kan hier voor vragen over energiebesparing en/of duurzame energieopwekking terecht en een offerte aanvragen en/of ervaringen van anderen vinden. Aannemers, isolatiebedrijven, installatiebedrijven en andere bedrijven kunnen hun diensten op deze site aanbieden. In de zomer van 2015 is het regionale energieloket gepresenteerd. Bekijk de website www.duurzaambouwloket.nl.

Op de website www.duurzaambouwloket.nl/zonnepanelen vindt u meer informatie over zonnepanelen, of uw dak geschikt is, of u vergunningsvrij kunt bouwen en u kunt een vrijblijvende offerte aanvragen.

Subsidies en leningen

De gemeente Voorschoten heeft geen subsidiemaatregelen voor het treffen van maatregelen voor opwekking van duurzame energie dan wel energiebesparing. Op www.energiebespaarlening.nl kunt u vinden voor welke energiebesparende maatregelen u in aanmerking komt voor een energiebespaarlening.
Kijk ook op www.duurzaambouwloket.nl voor de nieuwe subsidieregels voor duurzame energie in huis.

Energielabel woningen

Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet u het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro's tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeert u een boete van maximaal 405 euro.

Benieuwd naar uw voorlopige energielabel? Kijk op www.energielabel.nl.

Waarom een energielabel?

Met een energielabel kunnen kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu!

Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel is een document waarin deze kenmerken zijn beschreven.

Verschil tussen voorlopig en definitief energielabel

Het voorlopige label is een schatting. In de praktijk kan je woning een beter of slechter energielabel hebben. Het is gebaseerd op gegevens uit het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar) en op gegevens van vergelijkbare huizen. De vergelijkbare huizen komen uit een onderzoek uit 2006 naar het huizenbestand in Nederland. Zo kan worden ingeschat dat de kans groot is dat bijvoorbeeld een vooroorlogs huis inmiddels een hr-combiketel heeft en dubbel glas in de woonkamer.

Huis verkopen = definitief energielabel aanvragen

Als u uw huis verkoopt, dan moet u aan de koper laten zien welk energielabel uw woning heeft. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen die kan oplopen tot 405 euro. Het aanvragen van een energielabel kost enkele euro's tot enkele tientjes. U kunt een energielabel aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Dat gaat in zes stappen:

  1. Inloggen met DigiD.
  2. Gegevens van uw woning controleren en eventueel aanpassen (hooguit 10 gegevens).
  3. Bewijs toevoegen aan het online woningdossier.
  4. Erkende deskundige selecteren die het bewijs gaat controleren.
  5. Gegevens versturen.
  6. Energielabel ontvangen (registratie gaat automatisch).

Huis kopen: groen energielabel loont

Gaat u een huis kopen? Let op het energielabel. Een huis met een groen energielabel (label A of B) is niet alleen comfortabeler, het scheelt u ook fors in de energiekosten. In 10 jaar tijd kan het verschil met een vergelijkbaar onzuinig huis oplopen tot duizenden euro's. Een iets duurder maar zuiniger huis kan dus voordeliger zijn dan een goedkoper, onzuinig. Heeft het te koop staande huis geen energielabel? Vraag er de verkoper of de verkoopmakelaar om. Als koper heeft u recht op een energielabel.

Gratis advies over hoe u uw huis energiezuiniger kan maken

Wilt u gewoon eens weten wat u kunt doen om uw huis comfortabeler en energiezuiniger te maken? Ontdek de mogelijkheden, kosten en besparingen op www.duurzaambouwloket.nl of www.verbeteruwhuis.nl.

Er zijn genoeg mogelijkheden. Veel oudere woningen hebben nog geen gevelisolatie en geen vloerisolatie. Ook ontbreekt nog wel eens dubbel glas in slaapkamers. Zonnepanelen zijn sterk in opkomst, maar nog lang niet op alle daken aanwezig.

De voordelen van een goed geïsoleerd en energiezuinig huis zijn:

  • Behaaglijker en comfortabeler wonen
  • Lagere energierekening
  • Minder CO2-uitstoot voor een beter milieu
  • Waardestijging van de woning en kortere verkooptijd