Met ingang van 1 oktober 2021 is de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) als onderdeel van het coronasteunpakket afgerond. Het is dus niet meer mogelijk gebruik te maken van de TONK regeling.

Ondersteuning

Vanaf 1 oktober kan de gemeente huishoudens in financiële nood ondersteunen vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het kabinet heeft besloten het Bbz tijdelijk (gedurende het vierde kwartaal van 2021) te vereenvoudigen op drie punten:

  • Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets.
  • Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. twee maanden).
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als voorlopige lening).

Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd.

Aanvragen

Gemeente Leidschendam-Voorburg voert de Bbz ook uit voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Vanaf 1 oktober is de Bbz voor inwoners van de drie gemeenten aan te vragen via de website van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Bijstandverlening zelfstandigen aanvragen

Kunt u niet alles meer voor uw kind(eren) betalen?

Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, kijk dan op de website van Samen voor alle kinderen.