HOME  |  Wethouder Paul de Bruijn

Wethouder Paul de Bruijn

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economie en vestigingsklimaat
 • Sociale Zaken
 • Werk en Inkomen
 • Welzijn en wijkbeleid
 • Kunst en Cultuur, bibliotheek
 • Toerisme en recreatie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Verkeer en vervoer / geluidsscherm A4 
 • Onderwijs en scholenhuisvesting 
 • Kinderboerderij 
 • Dierenwelzijn 
 • Begraafplaatsen 

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • Lid AB Holland Rijnland
 • Lid Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
 • Lid Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde 

Regionale overleggen:

 • Economie071
 • H10
 • Sociaal Domein Leidse Regio

Contact

U kunt wethouder De Bruijn een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.n of volg wethouder De Bruijn op Twitter

Top