HOME  |  Wethouder Nanning Mol

Wethouder Nanning Mol

1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economie en vestigingsklimaat
 • Sociale Zaken
 • Werk en Inkomen
 • Welzijn en wijkbeleid
 • Kunst en Cultuur, bibliotheek
 • Toerisme en recreatie
 • Vrijwilligersbeleid
 • Gezondheidszorg 
 • Jeugdzorg

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
 • Lid Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde

Onbezoldigde nevenfuncties:

 • Voorzitter ‘Schepenbank’, landelijk netwerk waar alle VVD-wethouders lid van zijn.

Contact

U kunt wethouder Mol een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg wethouder Mol op Twitter.

Documenten

Top