HOME  |  Wethouder Nanning Mol

Wethouder Nanning Mol

Portefeuillehouder Economie, dienstverlening, zorg & cultuur

1e loco-burgemeester

 • Economische zaken w.o. marktzaken, horeca
 • Toerisme en recreatie
 • Centrum en Deltaplein
 • Dobbewijk
 • Beresteijn - nieuwbouwontwikkeling in relatie met zorgaspecten
 • Rouwkooplaan
 • Werk en Inkomen/participatie
 • Zorg en maatschappelijke ondersteuning
 • Dierenwelzijn
 • Dienstverlening
 • Deregulering
 • Cultuur en cultuurhuisvesting
 • Lokale omroep

Contact

U kunt wethouder Mol een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg wethouder Mol op Twitter.

Top