HOME  |  Wethouder Monique Lamers

Wethouder Monique Lamers

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Beheer openbare ruimte en groen
 • Afval en riolering
 • Verkeer en vervoer / geluidsscherm A4
 • Onderwijs en scholenhuisvesting
 • Duurzaamheid, milieu en energie
 • Kinderboerderij
 • Dierenwelzijn
 • Begraafplaatsen
 • Natuur en landschap

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Lid Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Contact

U kunt wethouder Lamers een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg wethouder Lamers op Twitter

Top