HOME  |  Wethouder Marcel Cramwinckel

Wethouder Marcel Cramwinckel

3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken en vastgoed
 • Volkshuisvesting en woningbouw
 • Regiozaken
 • Sport en zwembad
 • Erfgoed, archeologie en monumenten
 • Omgevingswet
 • Subsidiebeleid

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde 
 • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Contact

U kunt wethouder Cramwinckel een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl of volg wethouder Cramwinckel op Twitter.

Top