HOME  |  Wethouder Erika Spil

Wethouder Erika Spil

2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer / geluidsscherm
 • Onderwijs en scholenhuisvesting
 • Kinderboerderij
 • Dierenwelzijn
 • Begraafplaatsen 
 • Beheer openbare ruimte en groen
 • Afval en riolering
 • Duurzaamheid, milieu en energie
 • Natuur en landschap

Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen:

 • Lid Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland

Contact

U kunt wethouder Spil een e-mail sturen via bestuurssecretariaat@voorschoten.nl

Top