HOME  |  Gemeenteraad  |  Vergaderstructuur

Vergaderstructuur

Vierwekelijkse cyclus

De gemeenteraad vergadert volgens een cyclus van vier weken.

De agendapunten worden eerst behandeld in één van de drie vakcommissies, dat zijn de commissies voor:

  • Wonen, Ruimte en Groen
  • Burger en Bestuur en
  • Mens en Samenleving

Deze commissies adviseren de gemeenteraad, waarna besluitvorming plaats vindt in de raadsvergadering. Dat is in de regel in de vierde week.

Spreekrecht

In iedere commissievergadering is gelegenheid om gebruik te maken van het zogenaamde 'uitgebreide spreekrecht'. Wanneer u een onderwerp wilt bespreken met de raads- en commissieleden, kunt u dit melden bij de griffie. Daarbij moet u aangeven over welk onderwerp u wilt spreken. Neem contact op met de griffie via emailadres griffie@voorschoten.nl of telefoonnummer (088) 65 49 612.

Vaste vergaderavond

De donderdagavond is de vaste vergaderavond. De aanvangstijd is 19.30 uur of 20.00 uur. Op deze site, onder het tabblad 'Vergaderingen' kunt u lezen welke vergadering er op donderdag is en wat er is geagendeerd.

Top