HOME  |  Gemeenteraad  |  Spreekrecht

Spreekrecht

Uitgebreid spreekrecht in commissievergaderingen

Na een aantal jaren gewerkt te hebben met een apart raadsspreekuur heeft de raad in juli 2016 besloten het spreekrecht weer in de commissievergaderingen te integreren. Maar niet zoals voorheen, met slechts 5 minuten spreektijd per inspreker, maar in de vorm van een uitgebreid spreekrecht met meer tijd voor een gesprek met de commissie- en raadsleden. De voordelen van het raadsspreekuur blijven behouden voor insprekers: meer tijd, ruimte voor dialoog en alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Nieuwe voordelen zijn dat het college aanwezig is en dat commissieleden een politieke mening kunnen geven.

Ook onderwerpen die niet op de agenda staan

Binnen het uitgebreid spreekrecht blijft de mogelijkheid bestaan om onderwerpen te bespreken die niet op de agenda staan. Zo blijft de raad open staan voor meningen van inwoners over onderwerpen die hen bezighouden.

Geen inspraak tijdens raadsvergadering

Tijdens de commissievergaderingen hebben inwoners ruim de gelegenheid om de raad op de hoogte te stellen van een mening over de geagendeerde onderwerpen. Na de commissievergadering vormen de raadsleden hun standpunt voor de raadsvergadering. Dat standpunt zal meestal niet meer veranderen, ook niet als er nog ingesproken wordt. Daarom is het spreekrecht in de raad een stuk minder effectief en wordt deze mogelijkheid ook niet meer geboden.

Wanneer en hoe?

Ongeveer drie keer per maand vergadert er een raadscommissie met uitgebreid spreekrecht. De agenda wordt steeds twee weken tevoren bekend gemaakt. Als u een onderwerp heeft dat u graag wilt bespreken, kunt u zich aanmelden bij de griffie via griffie@voorschoten.nl of (088) 65 49 612. U kunt zich kort voor de vergadering nog aanmelden, maar het wordt op prijs gesteld als u dat zo vroeg mogelijk doet.

Te downloaden:

Top