HOME  |  Gemeenteraad  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Bezoek de website van de Rekenkamercommissie: www.rekenkamerwvolv.nl. Op deze website vindt u onder andere onderzoeken, jaarverslagen, planningen en rapporten van de commissie.

De Rekenkamercommissie werkt voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Wat is een Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid).

Missie en doelen van de Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is gericht op het verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in deze gemeenten.

De doelen zijn dat de uitkomsten van de onderzoeken van de Rekenkamercommissie bijdragen aan:

de versterking van de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad
het zichtbaar maken aan de burgers van deze gemeenten op welke manier de doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt

Meer informatie en contact

Voor vragen, opmerkingen, suggesties voor onderwerpen voor onderzoek e.d. kunt u contact opnemen met:
de heer G. (Gerard) Lappee, secretaris Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
E: info@rekenkamerwvolv.nl
T: 06 - 13 15 34 87

Top