HOME  |  Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

De gemeente Voorschoten heeft bestuurlijke en financiële belangen in zeven gemeenschappelijke regelingen en vier naamloze vennootschappen. In het document regionale samenwerking (PDF-document 342 kB) wordt een overzicht gegeven van de zogeheten verbonden partijen onder vermelding van het financieel belang van de gemeente Voorschoten daarin.

Top