HOME  |  Gemeenteraad  |  Presidium

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier is in elke vergadering van het presidium aanwezig. De gemeentesecretaris wordt daarbij uitgenodigd.

De taken van het presidium zijn voornamelijk procedureel van aard of hebben betrekking op organisatie en werkwijze van de raad.  Het presidium gaat onder andere over de agendavorming en het houden van vergaderingen. Verder komen ook algemene - intern gerichte - raadsaangelegenheden aan de orde.

In voorkomende gevallen zullen de voorzitter en griffier het presidium raadplegen voordat aan de raad voorstellen worden gedaan over de organisatie en werkwijze van de raad. Ook wordt het jaarlijke werkplan in het presidium voorbesproken.

Het presidium vergadert een keer per maand, voorafgaand aan de vorming van de maandelijkse agenda voor commissies en raad.

Top