HOME  |  Gemeenteraad  |  Open raadsinformatie

Open raadsinformatie

Voorschoten doet mee aan de pilot Open Raadsinformatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze pilot is gestart in 2017, met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse zaken, met als doel het eenvoudig ontsluiten van de raadsinformatie via open data. Open data is openbare overheidsinformatie die op een zodanige wijze beschikbaar is gesteld dat het technisch eenvoudig te hergebruiken is.

Wat zijn de voordelen van open data? Inwoners, ondernemers, bestuurders, ambtenaren, journalisten, wetenschappers en alle andere geïnteresseerden kunnen met Open Raadsinfo laagdrempelig nagaan wat er in gemeenten speelt rond een bepaald thema. Landelijk, regionaal, per gemeente of zelfs per wijk. Wanneer informatie als open data beschikbaar is dan kan deze door iedereen worden gebruikt voor nieuwe toepassingen en apps. Denk daarbij aan apps als Buienradar die gebruik maken van data van het KNMI of TomTom die mede dankzij open data weet waar er files zijn. Met raadsinformatie kunnen toepassingen gemaakt worden die bijvoorbeeld de informatiepositie van raadsleden, ambtenaren, inwoners en journalisten versterken.

Open data maakt het mogelijk om raadsinformatie op tal van manieren te gebruiken. Onderzoekers kunnen analyses uitvoeren op bijvoorbeeld woordgebruik of trends in verschillende raden, ontwikkelaars kunnen toepassingen maken die raadsinformatie monitoren en meldingen geven zoals 1848.nl en HaagseFeiten.nl. Tot slot kunnen journalisten de data gebruiken om hun politieke waakhondfunctie uit te oefenen.

Wilt u de Open Raadsinfo van Voorschoten of een andere gemeente doorzoeken, ga dan naar http://zoek.openraadsinformatie.nl/#/.

Top