HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsnieuws

Raadsnieuws

Beste lezer,

De agenda van de commissie Burger en Bestuur d.d. 7 juni 2018 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=0f351956-347b-4bd8-a5fa-3bac25ca9e49&FoundIDs=&year=2018

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top