HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De vergadering van de commissie M&S van 26 november 2015 is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op website vinden: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20151126_1/nl/player

De informatiebrieven van het college aan de raad en de beantwoording van schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top