HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Geachte lezer,

De volgende vergadering is gepubliceerd:

Commissie Mens & Samenleving, 15 oktober 2015, 20.00 uur: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20151015_1/nl/player

De informatiebrieven aan de raad en de beantwoording van schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groet,

Griffie gemeente Voorschoten.

Top