HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Geachte lezer,

De volgende vergaderingen zijn gepubliceerd:

Raadsvergadering d.d. 1 oktober 2015, 20.00 uur. http://player.companywebcast.com/voorschoten/20151001_1/nl/player

Commissie Wonen, Ruimte & Groen d.d. 8 oktober 2015, 20.00 uur. http://player.companywebcast.com/voorschoten/20151008_1/nl/player

Met vriendelijke groet,

Griffie Gemeente Voorschoten

Top