HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Geachte lezer,

De volgende vergaderingen zijn gepubliceerd:

Presentatie Economie 071, 24 september 2015, 20.00 uur: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20150924_2/nl/player

Commissie Wonen, Ruimte en Groen, 24 september 2015, 20.30 uur: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20150910_1/nl/player

Commissie Burger en Bestuur, 24 september 2015, 21.30 uur: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20150924_1/nl/player

De informatiebrieven aan de raad en de beantwoording van schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top