HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 26 september 2019 is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De vergadering van de commissie WRG van 3 oktober 2019 gaat vanwege het ontbreken van agendapunten niet door.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top