HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie WRG d.d. 12 september  2019  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top