HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie B&B d.d. 4 juli 2019  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top