HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda's van de commissie B&B en M&S d.d. 9 mei 2019 zijn gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken m.b.t. de commissie B&B klik hier; m.b.t. de commissie M&S klik hier.

Daarnaast is de agenda van de (extra) raadsvergadering d.d. 13 mei 2019, waarin de profielschets voor de burgemeester wordt vastgesteld, gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top