HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda's van de commissievergaderingen M&S en B&B d.d. 9 mei 2019  zijn gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier voor commissie M&S en hier voor commissie B&B..

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top