HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De commissie M&S van 18 april a.s. is verplaatst naar donderdag, 9 mei a.s., voorafgaand aan de commissie B&B. De agenda zal omstreeks 26 april 2019 beschikbaar zijn.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top