HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

Besloten is de vergadering van de commissie M&S van 14 februari a.s. te verplaatsen naar donderdag 21 februari 2019, voorafgaand aan de commissie B&B van die datum. 

De planning is als volgt:

  • 20.00 - 20.30 uur commissie M&S (voor agenda en bijbehorende stukken klik hier)
  • 20.30 - 23.00 uur commissie B&B (voor agenda en bijbehorende stukken klik hier)

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2019_45266/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top