HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 15 november 2018 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=4db876bc-b019-48cf-8c90-d88104f2562b&FoundIDs=&year=2018

De agenda van de commissie WRG d.d. 22 november 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=572ae015-bc25-4e16-98f1-076f4684b75d&FoundIDs=&year=2018

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top