HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie M&S d.d. 18 oktober 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=e50f10b2-98b8-4285-8212-3b2be6efdaff&FoundIDs=&year=2018

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top