HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie Burger & Bestuur d.d. 27 september 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=b62a3156-6e74-4da6-add0-4c10d1f173f8&FoundIDs=&year=2018

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top