HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer, 

De agenda van de commissie M&S d.d. 20 september 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=3e989caa-0768-4678-85c3-f56fd7dfa726&FoundIDs=&year=2018

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top