HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda's van de raadsvergaderingen d.d. 13 en 14 juni 2018 zijn gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: LINK 13 juni en LINK 14 juni

De agenda van de commissie d.d. 21 juni 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: LINK

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top