HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 17 mei 2018 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=ea6490c5-f2e8-497e-ba7d-8e677238e977&FoundIDs=&year=2018

De agenda van de commissie M&S d.d. 24 mei 2018  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=53a337de-ff1a-4dd7-806b-814201aad2fc&FoundIDs=&year=2018

In verband met het ontbreken van inhoudelijke onderwerpen vervalt de commissie WRG van 24 mei 2018.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2018_44444/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top