HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda's van de commissies WRG en M&S d.d. 18 januari 2018  zijn gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=f0a2f627-7ed5-4268-bec9-b91e056e08ee&FoundIDs=&year=2018 (WRG) resp. http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=aaee2081-b5bc-495c-9c72-43f885515b0d&FoundIDs=&year=2018 (M&S)

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top