HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda's van de commissie WRG en commissie M&S d.d. 23 november 2017  zijn gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden resp.: WRG http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=15ba5136-7576-4a7b-99e2-77040bfeaa23&FoundIDs=&year=2017 en M&S http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=df805546-02f8-434c-ac52-e884dc828223&FoundIDs=&year=2017

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top