HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 28 september 2017 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=65a30b8c-18fb-47a8-8422-f7000b879b53&FoundIDs=&year=2017

De commissievergaderingen WRG en M&S in oktober zijn samengevoegd op 5 oktober a.s. i.v.m. het beperkte aantal agendapunten. Beide agenda's zijn gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden. commissie WRG https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=0375c493-16fb-4a4e-9718-d443a98a135e&FoundIDs=&year=2017 / commissie M&S https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=869c6b12-d538-4d55-bc15-16ee6a8ec56e&FoundIDs=&year=2017

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top