HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie B&B d.d. 21 september 2017  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=7444b87b-c0cd-4aec-a2a5-8e98a0e3612e&FoundIDs=&year=2017

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top