HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie M&S d.d.14 september 2017  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=9452de8c-d70d-4ddb-ab48-bde6bf388b8d&FoundIDs=&year=2017

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top