HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de commissie WRG d.d. 7 september 2017  is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=3c50ccf8-434f-4b5a-b6b0-93cbac9cc44e&FoundIDs=&year=2017

Daarnaast is de agenda van een ingelaste commissie B&B op 7 september gepubliceerd. Voor agendapunten zie de volgende link: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=9057395e-c70c-4083-90a9-a85423ca1345&FoundIDs=&year=2017

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top