HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de (extra) raadsvergadering d.d. 22 maart 2017 is gepubliceerd.  De agendapunten vindt u hier.

De agenda van de commissie B&B d.d. 30 maart 2017  is gepubliceerd. De agendapunten vindt u hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top