HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de extra raadsvergadering d.d. 21 december 2016 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=e4ab3b5c-777c-42ce-991d-24ee7d785b42&FoundIDs=&year=2016

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top