HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 3 november 2016 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=a155d29f-ca0d-434e-9609-2f3aa2e67a40&FoundIDs=&year=2016

De agenda van de raadsvergadering (begroting) d.d. 10 november 2016 (aanvang 17.00 uur) is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=voorschoten&agendaid=de34378e-5f79-484f-9828-7b63f9a3a9ba&FoundIDs=&year=2016

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top