HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie

Raadsinformatie

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 12 mei 2016 is gepubliceerd.  De agendapunten kunt u op de website vinden: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20160512_1/nl/player

De agenda van de commissie WRG d.d. 19 mei 2016 is gepubliceerd. De agendapunten kunt u op de website vinden: http://player.companywebcast.com/voorschoten/20160519_1/nl/Player

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: http://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen_43284/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top