HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 6 april 2020

Raadsinformatie 6 april 2020

Beste lezer,

De agenda van de commissie M&S d.d. 16 april 2020  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen.Er is tijdens deze vergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Als u uw mening wilt geven over een onderwerp verzoeken wij u de raad een brief of e-mail te sturen via griffie@voorschoten.nl. Als u dit ruim voor de vergadering doet, kunnen de fracties uw opmerkingen betrekken bij de behandeling

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top