HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 5 juni 2020

Raadsinformatie 5 juni 2020

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 11 juni 2020 is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De agenda van de commissie WRG d.d. 18 juni 2020  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top