HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 4 september 2020

Raadsinformatie 4 september 2020

Beste lezer,

De agenda van de commissie WRG d.d. 10 september 2020 is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De agenda van de commissie M&S d.d. 17 september 2020 2020  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

Wegens de maatregelen voor het bestrijden van het Coronavirus vindt deze vergadering online plaats. Er vindt dus geen vergadering in de raadszaal plaats die u kunt bijwonen

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top