HOME  |  Nieuwsbrief  |  Raadsinformatie  |  Raadsinformatie 3 juli 2020

Raadsinformatie 3 juli 2020

Beste lezer,

De agenda van de raadsvergadering d.d. 9 juli 2020 (Kadernota 2021) is gepubliceerd.  Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier.

De agenda van de commissie B&B d.d. 15 juli 2020  is gepubliceerd. Voor de agenda en bijbehorende stukken klik hier. Dit is een extra vergadering van de commissie, met slechts één onderwerp op de agenda. Inspreken is niet mogelijk in deze vergadering.

De informatiebrieven van het college aan de raad en de (beantwoording van) schriftelijke vragen leest u hier: https://www.voorschoten.nl/bestuur-voorschoten/informatiebrieven-en-beantwoording-schriftelijke-vragen-2020_45690/

Met vriendelijke groeten,

Griffie gemeente Voorschoten

Top